מוסכים לרכבי דיזל בדאלית אל כרמלסאלח איהב מוסך פרח דלית אל כרמל

טלפון: 04-8394227.
כתובת: 'דת5436 רח' 'סמ12.
מיקוד: 30056.
מספר רשיון: 090486.
לדף המוסך לחץ כאן.
מספר הצעות מחיר במוסך זה שהתקבלו מגולשי האתר: 0.
תחומי פעילות:
חסון מאהר מכונאות וכיון מתלים

טלפון: 052-6684117.
כתובת: גוש 11506 .ד.ת3071 עוקף דליה.
מיקוד: 30056.
מספר רשיון: 090115.
לדף המוסך לחץ כאן.
מספר הצעות מחיר במוסך זה שהתקבלו מגולשי האתר: 0.
תחומי פעילות:
חסון ג'מיל מכונאות רכב דליה

טלפון: 057-7215920.
כתובת: ת.ד 3070.
מיקוד: 30056.
מספר רשיון: 005324.
לדף המוסך לחץ כאן.
מספר הצעות מחיר במוסך זה שהתקבלו מגולשי האתר: 0.
תחומי פעילות:
בסיס עבדאללה מוסך בסיס למכונאות

טלפון: 04-8397238.
כתובת: רח' 2 'דת2534.
מיקוד: 30056.
מספר רשיון: 090459.
לדף המוסך לחץ כאן.
מספר הצעות מחיר במוסך זה שהתקבלו מגולשי האתר: 0.
תחומי פעילות:
סאלח שאדי מכונאות רכב

טלפון: 04-8396867.
כתובת: גוש 11506 חלקה 42 מגרש 42/8 'דת2158.
מיקוד: 30056.
מספר רשיון: 060668.
לדף המוסך לחץ כאן.
מספר הצעות מחיר במוסך זה שהתקבלו מגולשי האתר: 0.
תחומי פעילות:
משילח סאמר מכונאות רכב דלית כרמל

טלפון: 04-8395316.
כתובת: דלית אל כרמל.
מיקוד: 30056.
מספר רשיון: 060889.
לדף המוסך לחץ כאן.
מספר הצעות מחיר במוסך זה שהתקבלו מגולשי האתר: 0.
תחומי פעילות:
מידע ודפים נוספים מוסכים לרכבי דיזל בדאלית אל כרמל, מוסך בדאלית אל כרמל.